โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-24 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-12-24


มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบูทสาธิตปั้น ตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง ผลิตภัณฑ์จากชาโครงการหลวง ในงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมพิธีเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนไผ่ ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งโอกาสนี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


เชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 ธ.ค. 2564 จังหวัดน่านจัดพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต เป็นประธานในพิธี มีผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ และรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4