โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-13 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-03-13


มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3
จันทร์ 13 มีนาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3      จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้สมัครได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2