โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-15 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-03-15

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 15 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสำนักงานศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1