โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-23 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-23

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยทงจี้ (Tongji University)  เมืองเชี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Jiang WU, รองอธิการบดี และคณบดีสถาบัน UNEP-Tongji Institute of Environment for... >> อ่านต่อ


จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. คณาจารย์และบุคลากร จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล จัดกิจกรรมโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเขาน้อย บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2