โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-28 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-28

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดคุณธรรม และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย น่าน ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดคุณธรรม และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม RMUTL Engineering Training Day 2024 เปิดเวทีนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 พฤษภาคม  2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกงานทางวิศวกรรม ภายใต้งาน RMUTL Engineering Training Day 2024 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอ... >> อ่านต่อ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.น่าน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

ข่าวในพระราชสำนัก      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (อย่างเป็นทางการ) และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL FORUM 2024 "PA&CD Sustainability" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567   &n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3