โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 22 กันยายน 2564 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง" ประจำปี 2564 เพื่อแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักอาคารสถานที่และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ 
          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ และผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา ร่วมเยี่ยมชมและให้โอวาท ซึ่งได้แบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 12 ฐาน ได้แก่
          - ฐานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
          - ฐานอาคารวิทยบริการ
          - ฐานบ้านวิถีไทยและสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
          - ฐานศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงนาค
          - ฐานคณะบริหารธุรกิจฯ และอาคารเอนกประสงค์
          - ฐานสาขาพืชศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ
          - ฐานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
          - ฐานสาขาสัตวศาสตร์และประมง
          - ฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์
          - ฐานกองบริหารทรัพยากรน่านและสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยฯ
          - ฐานสาขาศิลปศาสตร์ฯและสาขาวิทยาศาสตร์
          - ฐานกองการศึกษาน่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง" ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564