โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 กันยายน 2564 ศูนย์วัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือ "แม่ป้อมราชมงคล" ประจำปี 2564
          โดยมีอาจารย์อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ (ผู้ควบคุมทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล) , นายอภิเดช กรรณิการ์ และทีมฝีพายเรือ เป็นตัวแทนร่วมจัดพิธีดังกล่าว

ภาพ : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา

ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564