โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลน่าน วันที่ 28 กันยายน 2564 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลน่าน วันที่ 28 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 312 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลน่าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลน่าน สู้ไวรัสโควิด-19

         โดยมีรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ , พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมอบน้ำดื่มดังกล่าว โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คณะ ร่วมกันสมทบทุนมอบน้ำดื่มในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลน่าน วันที่ 28 กันยายน 2564