โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้