โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูล ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาต่อไป

ได้แก่

- อาคารวิทยบริการ

- อาคารสำนักงานกองการศึกษา

- อาคารสำนักงานทรัพยากร

- อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

- อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

- อาคารสำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- หอเขียว (สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน)

 

ภาพ/ข่าว : SMO’RmutlNan2024