โลโก้เว็บไซต์ PUNTIWA  JAIJADEE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : PUNTIWA JAIJADEE

มทร.ล้านนา น่าน ดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่2019(COVID-19)
พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ที่มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างประกอบกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ุใหม่2019 ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ(ประธานคณะอนุกรรมการการติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตราการเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการบัญชี
พุธ 25 มีนาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา นั้น                      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามแนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา น่านจัดกิจกรรมงานพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาน่านเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมพิธีนำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์, รองคณบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา, รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบและรองณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาก่อนไปฝึกงาน
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดฝึกงานภายนอกแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓ นั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จึงได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐... >> อ่านต่อ


การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำภาคเรียนที่ 2
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีหัวหน้าหลักสูตรศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2. >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 105


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา