โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” วันที่ 12 ส.ค. 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” วันที่ 12 ส.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 ส.ค. 64 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” ตามโครงการยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

          ในงานได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานในพิธี และพาณิชย์จังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ และผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

          กิจกรรมภายในงาน พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้ากาแฟ เครื่องเงิน ผ้าทอ สินค้าOTOP และสินค้าและบริการเด่นของจังหวัดน่าน  สามารถรับชมและเชิญเลือกซื้อสินค้า  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางไลฟ์สด

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : กิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” วันที่ 12 ส.ค. 64ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา