โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-01 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-07-01

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดประกาศและขอบเขตของงานแนบท้ายประกาศนี้ 1. ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริก... >> อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน น่าน ได้รับเกียรติให้คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย, อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงหนี้ค้างชำระ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการเ... >> อ่านต่อ


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอได้ที่กองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และทาง Email: chotputiphan.i@gmail.com ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่: >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3