โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-26 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-09-26

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564
อาทิตย์ 26 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 กันยายน 2564 ศูนย์วัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือ "แม่ป้อมราชมงคล" ประจำปี 2564           โดยมีอาจารย์อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ (ผู้ควบคุมทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล) , นายอภิเดช กรรณิการ์ และทีมฝีพายเรือ เป็นตัวแทนร่วมจัดพิธีดังกล่าว ภาพ : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1