โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-02 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-12-02

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้้งที่ 1/2565
พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้้งที่ 1/2565      วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ บรรณาธิการประจำวารสาร และกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day วันที่ 1 ธ.ค. 64
พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2