โลโก้เว็บไซต์ งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ปี 2566 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครัวกิ๋นครัวตาน สงกรานต์ล้านนา"  ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : อภิเดช กองการศึกษาน่าน