โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยจังหวัดน่านมอบหมาย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน , หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1-2 , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน , สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน และ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งจัดพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน