โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-24 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-04-24

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
จันทร์ 24 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยจังหวัดน่านมอบหมาย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน , หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ปี 2566
จันทร์ 24 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครัวกิ๋นครัวตาน สงกรานต์ล้านนา"  ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว : อภิเดช กองการศึกษาน่าน   >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3