โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่น่านเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมผู้บริห... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดคุณธรรม และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย น่าน ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดคุณธรรม และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม RMUTL Engineering Training Day 2024 เปิดเวทีนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 พฤษภาคม  2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกงานทางวิศวกรรม ภายใต้งาน RMUTL Engineering Training Day 2024 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอ... >> อ่านต่อ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.น่าน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

ข่าวในพระราชสำนัก      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (อย่างเป็นทางการ) และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL FORUM 2024 "PA&CD Sustainability" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567   &n... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน  และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยทงจี้ (Tongji University)  เมืองเชี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Jiang WU, รองอธิการบดี และคณบดีสถาบัน UNEP-Tongji Institute of Environment for... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1585