โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

กองบริหารทรัพยากรน่าน จัดซ้อมความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนางเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นำบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ร้านยนตกรการดับเพลิง บรรยายให้ความรู้และอบรมขั้นตอนต่างๆในการรับมือเหตุภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ บริเวณอาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ RMUTL Account : https://account.rmutl.ac.th *** ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป *** >> อ่านต่อ


ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 
พุธ 26 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2567 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสา นำโดย อ.กัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม และ อ.กัลยา พงสะพัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ทีมยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลลวดลายผ้าทอ กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเยี่ยมชมการทอผ้าในลวดลายต่างๆ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์วัลลภ ชูติวัตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยเขตเกษตรน่าน
พุธ 26 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์วัลลภ ชูติวัตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยเขตเกษตรน่าน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520-2529 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งมา ณ โอกาสนี้ (งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน) >> อ่านต่อ


ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.–มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 26 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน , ผศ.ดร.พชร สายปาละ รอ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร : เตรียมความพร้อมและเทคนิคการพูด" เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ประธานคณะกรรมก... >> อ่านต่อ


นักศึกษา ม .ราชมงคลล้านนา ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” CARC 2024 ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

           นักศึกษา ทีม Lanna Robot Automation ประกอบด้วยนายไพศาล กันทะคำ นายวรวิช นามบ้านปงน ายอนวัช คำดา นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี อาจารย์กัญจน์ นาคเอี่ยม เป็นผู้ฝึกสอนและอาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร ผู้ควบคุมทีม ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์โบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสู่รั้วราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 21  มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,723  คน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 มิถุยายน พ.ศ. 2567  คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เวลา 13.30 - 15.00 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

    รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรค 5 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 853/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1635