โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -12 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสานแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามได้ที่ 054-342547- 8 ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8
พุธ 20 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายวิจัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : The 8th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2022) ...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน
พุธ 20 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 19 เมษายน 2565  เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักธงน้อยไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เวลา 08.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานปลัด อว. เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์นักวิจัย Talent Mobility แนะแนวทางการเข้าสู่การขอตำแหน่งเชิงวิชาการ
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 18 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงาน talent  Mobility เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาของการนำผลงาน Talent Mobility มาใช้สำหรับการเสนอขอตำแหน่งวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างนักวิจัยเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมาใช้สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2565 ดร.วิโรจน์ มงเคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา น่าน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดน่าน) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน และนางนันทนา เรืองแสง เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบริการงานส่งเสริมงานวิจัย เข้าพบและต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริ... >> อ่านต่อขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการและประโยชน์จากโครงการ Talent Mobility
อังคาร 12 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ขยาย)
จันทร์ 11 เมษายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม   2565 รายละเอียดดังแนบ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ มูลนิธิกสิกรไทย ตั้งศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ร่วมมือพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม บูรณาการองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
จันทร์ 11 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 11 เมษายน  2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย โดยสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวทจัดตั้งศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช  โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในด้านวิชาการ ปฏิบัติการ ทรัพยากร และบุคลากร ในการจัดตั้งศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (Pharma-Agroforestry District: PAD) ณ มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย จุดธูปเทียนบวงสรวง ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เยาวชนและประชาชนรับทราบความสำคัญของจารีตประเพณีท้องถิ่น  อันควรค่ากับรักษาไว้ให้สืบสานกันต่อไป ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 495