โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์          ... >> อ่านต่อ


เปิดตัว “น่าน Light Up & Smart City” ในรายการข่าวภาคเหนือ NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 วันที่ 6 ส.ค. 2566
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่านเปิดตัว “น่าน Light Up & Smart City” ออกอากาศทางรายการข่าวภาคเหนือ NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 วันที่ 6 ส.ค. 2566 >> อ่านต่อ


“ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ในรายการรอบภูมิภาค NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ออกอากาศทางรายการรอบภูมิภาค NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 ตอน "ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร" (กำลังรอผังรายการออกอากาศ ทั้งนี้สามารถเผยแพร่การรับชมกันก่อนครับ) ขอขอบคุณ คุณเอกณรินทร์ ใจมะโน ผู้ดำเนินรายการ และทีมงานถ่ายทำ รวมทั้ง ผู้อำนวยการร่วมศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช, ผู้บริหาร, บุคลากรของศูนย์ฯ และบุคลาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เชิญร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) “การเชื่อมโยงและทดสอบตลาด” วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ลานหน้าถนนคนเมือง ดีเบส จ.น่าน
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     วันที่ 11 สิงหาคม 2566 จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงและทดสอบตลาด เป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) จากวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ส้มเขียวหวาน มัลเบอร์รี่ เมล็ดกัญชง บัวหิมะ สาหร่ายไก เป็นต้น เชิญ ชิม ช้อป ใช้ และเลือกชม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มากม... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโมดูลบริการวิชาการ เรื่อง ประยุกต์ IoT บนอุปกรณ์ ESP8266 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโมดูลบริการวิชาการ เรื่อง ประยุกต์ IoT บนอุปกรณ์ ESP8266 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีทีมวิทยากร อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อ.ปกรณ์ สุนทรเมธ และอาจารย์ปกรณ์ จันทร์อินทร์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน ภาพ/ข่าว : >> อ่านต่อ


สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffic... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการประสานความร่วมมือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเชีย จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศเรียนรู้จากความต่าง
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Ambarrukmo Tourism Institute หรือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเชีย จัดโครงการ Tourism @ RMUTL X STIPRAM Exchange programกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงวัฒนธรรมของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้คณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวจากทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และ วัฒนธรรมอันดีงาม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “น่าน Light Up & Smart City”
เสาร์ 5 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “น่าน Light Up & Smart City”  โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยเทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ  ซึ่งจะมีการเปิดตัวการจัดเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ภาย... >> อ่านต่อ


เชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023)
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566" (RMUTL Good Practice Award 2023) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันการนำเสนอผลงานของตนเอง และหน่วยงานผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566    >> อ่านต่อ


กสศ. พบผู้บริหาร มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้รับทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
พุธ 2 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

           วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี  และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร และ นพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการส่งเส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 1199