โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลางาน ประชุมวิชาการ CRCI 2024
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ เทศบาลตำบลวังผาง นำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามโครงการ ผู้นำหัวใจอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังผาง  โดยนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผาง เพื่อร่วมกันในการจัดการศึกษาให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล เพื่อการทำเกษตรแบบวิถีธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อาทิ การปรับปรุงดิน การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก  เพื่อย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย      โดย ผศ.พชร สายปาละ รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รักษาการผู้ช่วยอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และหน่วยงาน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน และหน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว โดย ผศ.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพื่อสนับนุนการดำเนินงาน สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงประกาศรับสมัคร รายละเอียดังไฟล์แนบ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/04/20220428134629_91999.pdf    (ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ดึงภาคเอกชนร่วมฝึกประสบการณ์นักศึกษาสร้างรายได้ระหว่างเรียน
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับบริษัทเดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด โดยนางสาวกนกทิพย์ เครือฟอง ผู้จัดการเขตเชียงใหม่ 1 เพื่อร่วมกันในการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำและมีรายได้จากค่าตอบแทนจากการทำงานจริงในสถานประกอบการ ส่งเสริมการทักษะให้กับนักศึกษาได้เรีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. พานิช อินต๊ะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศ
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสสาขาวิชา 1113 อนุสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  รหัสอนุสาขาวิชา 111302  ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (คลิกอ่านประกาศ) 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวช... >> อ่านต่อ


เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั่วไป และเฉพาะด้าน (ด้านนวัตกรรม)
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน และคณะกรรมการปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญชวนคณาจารย์ มทร.ล้านนา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั่วไป และเฉพาะด้าน (ด้านนวัตกรรม) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีคำสั่ง) และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom (สำหรับผู้สนใจทั่วไป) Join Zoom Meeting  >> อ่านต่อ


มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ ด้าน SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger และ SDG17: Partnership for the Goals อีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ❝มุ่ง❞  ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 12 มิถุนายน 2567 Time Higher Education  ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE Impact ranking 2024  ซึ่ง มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 6 SDG โดยได้คะแนนรวม 47.3/ 100 ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 1640