โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 5-6 ส.ค. 66
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท 55 ฝีพาย ในนามเรือพิจิตรนาวาล้านนาน่าน ภาพ : >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ TM รอบ 12 เดือน โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 "โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด " นำโดย... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโมดูลบริการวิชาการ ค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโมดูลบริการวิชาการ ค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน โดยทีมวิทยากรสาขาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน ประกอบด้วย ฐานสร้างความรู้ - ฐาน STEM 1 อุโมงค์ลม - ฐาน STEM 2 กลไกระบบประสาทมือ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อโรงเรียน/ทีม ที่สมัครเข้าแข่งขัน E-Sport (ROV) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ทางผู้จัดการแข่งขันจะโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 16 ทีม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรณีทีมไหนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าวได้จะให้สิทธิทีมสำรองเข้าแข่งขันแทนต่อไป ... >> อ่านต่อ


เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 : สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 2567
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567  วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 8.00 น. - 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน - เยี่ยมชมบูธแนะนำหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่ 67 - บางหลักสูตรมีโควตาพิเศษ - มีโควตานักศึกษาพิการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร - มีคะแนนพิเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมส่ง คู่มือการปฏิบัติงาน สู่คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญชวนบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ หรือระดับที่สูงกว่า  ร่วมส่งผลงาน "คู่มือการปฏิบัติงาน" เพื่อรวบรวมรเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจสำหรับบุคลากรท่านอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน ป้องกันความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ใน คลังความรู้ หมวด "คู่มือการปฏิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” ในวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   >> อ่านต่อ


หนังสือรายงานประจำปี 2565 กระทรวง อว.
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงฯ ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดทั่วประเทศได้ทราบและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566” 28-30 ก.ค. 66
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มณฑลทหารบกที่ 38 - โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน - ชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน วีดีโอ : ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 9 ส.ค. 2566
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมเปิดหน่วยเลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้บริหารและคณะอนุกรรมกรรมการเลือกตั้งร่วมเป็นสักขีพยาน และคณาจารย์ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา น่าน (อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 1199