โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจรย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย และทีมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 สาขา IoT Internet of Things >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดการพลังงาน ออก 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ขอความร่วมมือชาว มทร.ล้านนา ถือปฏิบัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พุธ 7 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันจะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทภาพและเกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และการลดปริมาณการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมทั้งให้เกิดค่านิยมร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิ... >> อ่านต่อ



รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา มอบเสื้อสามารถ
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจําปี ๒๕๖๑ ประเภทเรือใหญ่ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่เรือ  ทีมเรือแม่ป้อม ราชมงคล วัดมิ่งเมือง มทร.ล้านนา น่าน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองพระกฐินพระราชทาน ) ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ – ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ สพานพัฒนาภาคเหนือ ในการนี้รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา ได้มอบเสื้อสามารถแก่ฝีพายเรือ และผู... >> อ่านต่อ


งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2561
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ หาญวงษา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเรือใหญ่  (ทีมเรือแม่ป้อม เอ ราชมงคลล้านนา น่าน) พร้อมกับรับเงินรางวัลและธงชนะเลิส โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นผู้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีสมโภชองค์มหากฐิน ประจำปี 2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์มหากฐิน ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลกและผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่เข้าร่วมในพิธี สำหรับองค์มหากฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ประจำปี 2561 มีกำหนดทอดถวาย ณ วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กับ ม.บราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มแบบครบวงจร
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรการเกษตร  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr.Ir.Suyadu,MS. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโอนีเซีย ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งนอกจากการประชุมพูดคุย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 12
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร 02-6495000 ต่อ 11017 หรือ เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/12th/   >> อ่านต่อ


นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร ได้รับเกีรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโมแดง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานของการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชาเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู็อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ธรรมชาติ ตนเอง ผ... >> อ่านต่อ


ประกาศฯ แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2561
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1241 - 1250 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา