โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์และของรางวัลให้กับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบโล่ห์และของรางวัลเสร็จแล้ว ผู้... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้น โดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา ให้กับนักศึกษาของมหาลัยฯ ทุกเขตพื้นที่ พร้อมที่เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "รดน้ำดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และสืบทอดประเพณีของชาวล้านนา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว >> อ่านต่อ


พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวลาต่อมา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง อันดีงามสืบทอดต่อไป >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 18 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรในมหาลัยฯ ร่วมกิจกรรมถวายพานกุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( 6 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ประมวล เติมสมบัติถาวร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาลัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดน่าน ปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๓๘ รูป และกิจกรรมถวายพานดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ณ หน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช บริเวณลานทางเข้าค่ายสุริยพงษ์  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1761 - 1770 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา