โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐนันท์ ฐาปนาประเสริฐ (ครูพี่เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Engstitute และ ผู้ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 11 สิงห... >> อ่านต่อ


ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาของมหาวิทยาลัย โดยนายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานต่อรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธี จานั้น นางสาวกาญจนา ผมงาม นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้ให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการดำนาปลูกข้าว จากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 และจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ปีการศึกษา... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (สาขาสัตวศาสตร์และประมง)
พุธ 9 สิงหาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (สาขาสัตวศาสตร์และประมง) >คลิ๊ก< >> อ่านต่อ


Innovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
พุธ 9 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup ) ประจำปีงบประมาณ 2560 “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” โดย ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อ... >> อ่านต่อ


แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน
พุธ 9 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยเรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เรือยาว 40 ฝีพาย ประเภท ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup
พุธ 9 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Changing Agents) จากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับจากการอบรมนำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการด้าน Digital Start up ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ นี้จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสา และ โรงเรียนแม่จริม
อังคาร 8 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ โรงเรียนสา และ โรงเรียน แม่จริม โดยจะร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการ... >> อ่านต่อ


โครงการบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
อังคาร 8 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ การบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้กล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1501 - 1510 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา