โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
พุธ 13 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา<<คลิ๊ก >> อ่านต่อ


นศ.วิทย์คอม น่าน ที่ส่งแอบพลิเคชันมือถือ คว้ารางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม
อังคาร 5 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายสุนิล เดสาร (Sunil Deshar) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้รับรางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม พร้อมเกียรติบัตร โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ในการประกวดโมบายโซลูซันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mobile Enterprise d-Government Awards 2017) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 โดยมีชื่อทีม “Deshario... >> อ่านต่อ


จำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา           แผนกงานฟาร์มผลิตไม้ผลมีความประสงค์จะจำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง (ผลิตตามมาตรฐาน GAP) โดยใช้วิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ 1. ชนิดและปริมาณส้มสีทอง           1.1 ส้มเขียวหวานที่จะจำหน่าย อายุ 9 ปี จำนวน 220 ต้น (แบบยกสวน)     ... >> อ่านต่อ


งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยในวันพุธที่ ๒๙ คณะสภาคณบดีสาขาเกษตรได้เดินทางไปศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น่าน เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การปลูกหม่อนผลสด การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ และนิทรรศการผ้าไหม  ศึกษาดูงานความร่วมมือด้านงานวิจัยและการแปรรูปมัลเบอรี่ จากนั้นได้ดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดหนองบัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้อ  ... >> อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th โทรศัพท์  032 261790 ต่อ 1200 หรือ 098 4974628 นางสาวสุม... >> อ่านต่ออาจารย์วินัย ปราบริปู
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559  >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 20  พฤศจิกายน 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเริ่มจากการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ ที่ 17 และเริ่มพิธีซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ ที่  20 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1441 - 1450 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา