โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <<< คลิ๊ก คุณลักษณะเฉพาะ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
พุธ 12 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์อภิญญา กันธิยะ (หัวหน้าหลักสูตรการตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร อาจารย์จิตรา ปั้นรูป ดร.ฐานิญา อิสสระ และนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เมื่อวันที่ >> อ่านต่อ


โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”
อังคาร 11 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมลังกา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ โทษพิษภัยของยาเสพติด ทักษะการปฎิเสธและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหานักศึกษาแกนนำจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายวัชระชัย ใจน้อย นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(4ปี) 2. นายไตรภพ ขาเหล็... >> อ่านต่อ


โครงการยกระดับการใช้ ไอที เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รอบ ๒ น่าน
จันทร์ 10 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา RCDL News

   ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยคุณภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Trainer- ICDL) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จัดโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม - แพร่ โดยจับมือ อบจ.แพร่ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่จัดการศึกษาเชิงรุกเดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแก้วิกฤติการขาดแรงงานฝีมือของชาติ
พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ เตียมวิศวกรรม-แพร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ติดกับแยกไฟแดง วิทยาลัยเทคนิคแพร่) เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จาก มทร.ล้านนา และ วุฒิ ม.6 (วิทย์-คณิต)โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นใน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ม... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา  ภาระงานหน้าที่ ลักษณะของงานประเภทสอน ให้คำแนะนำ และดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ... >> อ่านต่อ


การประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา" ในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภายใต้การ ดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา งบประมาณประจำปี 2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคน ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ความเป็นเลิศในด้านเกษตรและอาหาร ให้ความสำคัญใน... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 2 (น่าน ตาก เชียงราย)
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนในงานที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็... >> อ่านต่อ


อดีต ขรก.ปลูก "ผักเชียงดา" สร้างรายได้ปีละ 3 แสน
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มทร.น่าน(เกษตรน่าน)คุณโสภา แสนสุขโชติ รุ่น 38 ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการปลูกผักเชียงดาพร้อมการแปรรูปแบบครบวงจร...อาชีพหลังวัยเกษียณ อดีต ขรก.ปลูก "ผักเชียงดา" สร้างรายได้ปีละ 3 แสน <<< คลิ๊ก อดีตขรก.ประมง ปลูกผักเซียงดา สร้างรายได้ปีละ 3 แส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1261 - 1270 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา