โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
พุธ 25 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 1.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย) 2.มอบอำนาจให้ผู้อ... >> อ่านต่อ


การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 25 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ตามที่รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 111(11/2560)  มีมติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานการเกษตร
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานการเกษตร>>คลิ๊ก<< Download ใบสมัคร >>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจาาย์ (ประจำสาขาสัตวศาสตร์)
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจาาย์  (ประจำสาขาสัตวศาสตร์) >>คลิ๊ก<< Download ใบสมัคร>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


จังหวัดน่าน ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ พร้อมขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติฯ 
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ พร้อมขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติฯ  จังหวัดน่าน ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยแบ่งช่วงเวลาในการถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ( จังหวัดน่าน ) เป็น ๓ ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น., ช่วงเวลาที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น... >> อ่านต่อ


แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน ณ พระเมารุมาศจำลอง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ท่านสามารถจอดรถ ได้ตามจุดที่กำหนด โดยจะมีรถรับ-ส่ง คอยให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ  ทั้งนี้วันงานพระราชพิธีฯ มีรถบริการรับส่ง 3 จุดจุดที่ ๑ บริเวณสองข้างทางถนนพุทธบูชา ,จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนิคม, จุดที่ ๓ บริเว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

แผนกไม้ดอกไม้ประดับสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย์ ร่วมประดับดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 "ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล... >> อ่านต่อ
RMUTL Magazine issue8
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่  https://issuu.com/pr.rmutl.news/docs/______________________8._1-72_onlin >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1461 - 1470 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา