โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๗.๐๐ น. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าทีนำโดย อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ,อาจารย์กฤษณธ สินตะละ,อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง,นางสิริรัตน์ ต้นผล,นางจารุวรรณ อินทรทิพย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS Ms.Rainy นำต้นกฐินเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑... >> อ่านต่อ


นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร และคณะทำงานเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อตรวจติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑) นายพีรภัทร แปงอุด ๒) นางสาวปัทมา ใจปิง ๓) นายณัฐวัฒน์ ใจปิง ๔) นายไตรภพ ขาเหล็ก ๕) นางสาวสมิตา เรืองยศ ๖) นางสาวชลลดา อุ่นถิ่น โดยติดตามในส่วนของข้อมูลผลการเรียน บัญชีการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของนักเรียน ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL)
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play store และ App store ได้แล้ววันนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.rmutl.sis.app สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS: https://itunes.apple.com/th/ap... >> อ่านต่อ


ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ในวาระต่างๆ เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไตรภาคีแก่เด็กด้อยโอกาส ๒) การร่วมมือกับสถาบันอาหารฯด้านการวิจัย ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓) การพัฒนาอาชีพทดแทนการปลูกข้าวโพดใช้พื้นที่น้อยผลตอบแทนมา... >> อ่านต่อ


โครงการ Thinking Beyond Borders (TBB)
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Cross - Cultural Solutions,Thailand (CCS) และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม และ ร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์และเจ้า... >> อ่านต่อ


โครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลากหลายกลุ่มเช่น กลุ่มปลูกพริก นำโดยนางทิฆัมพร กองสอน,กลุ่มส้ม,กลุ่มเงาะ,กลุ่มผัก ฯลฯ ทั้งนี้มีการบรรยายชี้แจงประเด็นต่างๆเริ่มจากหัวข้อกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและสินค้าเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน TORครุภัณฑ์ห้องหฏิบัติการด้านการเรียนการสอน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งนักศึกษาตัวแทนประเทศไทย ร่วมชิงชัยการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561         &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1221 - 1230 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา