โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


พิธีเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 รุ่นที่ 2
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ในเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีรองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพ... >> อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2559
จันทร์ 20 มิถุนายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ว1ด คลิกประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำโครงการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี... >> อ่านต่อ


การประชุม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน จัดการประชุม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “Biological and Cultural Diversity : Living in Harmony” ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รายงานความก... >> อ่านต่อ


ชาวมทร. ล้านนา น่าน กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่าน ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่38 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลราชสมบัติครบ 70ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา... >> อ่านต่อ


ชาวมทร. ล้านนา น่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันครับ  >> อ่านต่อ


นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 Miss Lili Bauer (ลิลลี่) นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS โครงการบริการชุมชนระยะ 1 ปี จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ หลังจากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนนำความรู้ วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไปเผยแพร่ที่ประเทศของตนเอง หลังจบการนำเสนอผลงาน Miss Lili Bauer (ลิลลี่) ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมชมพูภู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1721 - 1730 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา