โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองสภาวะอากาศ
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองสภาวะอากาศ เอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองสภาวะอากาศ TOR-ชุดประลองสภาวะอากาศ >> อ่านต่อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตระบบผลิตก๊าซจากการสลายชีวมวลเชิงเคมี
จันทร์ 22 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตระบบผลิตก๊าซจากการสลายชีวมวลเชิงเคมี  เอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิต TOR-ชุดสาธิตระบบผลิตก๊าซฯ >> อ่านต่อ


จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI
จันทร์ 22 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว... >> อ่านต่อ


งานพระราชทานเลี้ยง ณ พระตำหนักธงน้อย
จันทร์ 22 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เข้าถวายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ (ข้าวทับทิมชุมแพ และ ส้มสีทองพันธุ์พื้นเมืองน่าน)และร่วมจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยฯ และ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าปฏิบัติหน้าที่ บริการอาหาร ในงานดังกล่าว ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ฉายพระรูปร่วม แก่ผู้ปฏิบัติงานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ณ พระตำหนักธงน้อย ในวันอังคาร ที่ 16 ม... >> อ่านต่อราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) โดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยประกอบพิธีลงเสาเอกปฐมยามการเริ่มต้นโครงการโดยได้อัญเชิญไม้คยอมหลวงที่เติบใหญ่บนแผ่นดินเวียงลินมาเป็นเสาเอก โดยการขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญเทวาตามทิศต่างๆตามคว... >> อ่านต่อ


13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย์ รองอธิการบดี อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน รองศาตราจารย์เ พ็ญจันทร์ ระวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1โดยในงานนี้ ได้มีพิธีมอบ รางวัลเพชรราชมงคล และศรีราชมงคล ปี 2561 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้า... >> อ่านต่อ


เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดี
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพจร  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่เชียงราย นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย    ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่น่าน นายขวัญชัย เทศฉาย ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ลำปาง นายกมลศักดิ์ รัตน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1411 - 1420 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา