โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชุมชนพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สืบสานพระราชปณิธานงานพ่อสอน การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์ โครงการเพราะปลาเลียหิน (ปลามัน) ที่ได้จากการผสมเทียม ลงสู่แม่น้ำกอน จำนวนสองแสนตัว  >> อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบัติการ
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบัติการ >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารหยาบ
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารหยาบ >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ อาจารย์อริยะ แสนทวีสุข ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว และ สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภา... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1521 - 1530 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา