โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 30 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น          จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในที่วัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร... >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่าคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่าคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 )
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 ) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณ... >> อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำราคากลางก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำ >> อ่านต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
อังคาร 15 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา , >> อ่านต่อ


งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1491 - 1500 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา