โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมเปิดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร และอนุกรรมการ ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารบริหารทรัพยากร น่าน มทร.ล้านนา น่าน เวลา 9.00 น.-12.00 น.  >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (15 ก.พ.) ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา สาขาวิทยาศาสตร์ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีพระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาคารศึกษาทั้วไป  >> อ่านต่อ


รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022)
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวทุน/วิจัย

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน)... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์
พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมอบรมได้ที่ >> อ่านต่อDid you know... : RMUTL Account...คืออะไร ?
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

บัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account สมัครใช้บริการสารสนเทศ/ตรวจสอบข้อมูล/เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซฟอท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน... >> อ่านต่อ


การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

"การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง"           ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ (น่าน) ในบริบทการผลิตปลากดคังในกระชัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของชุมชนระดับฐานราก ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 วีดีโอการดำเนินงาน  >> อ่านต่อ


ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1
จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศภายในงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2564           ด้วย จังหวัดน่าน มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือประเด็นงานประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพและถ่ายทอดสดภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหา และแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านการบันทึกภาพ งานด้านการถ่ายทอดสด ในงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 181 - 190 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา