โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2560
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทางศาสนาทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เคลื่... >> อ่านต่อ


พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ประจำปี 2560 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี จุดธูป–เทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง ไว้อาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... >> อ่านต่อนิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560  https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress   >> อ่านต่อ


โครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทำกิจกรรม ณ สโมสร มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันว่าภาษาเข้ามามีบทบาท ในชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละภาษาก็มีเอกลักษณ์ตามเขตพื้นที่ และประเทศที่แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือ ภา... >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล (อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์)
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล (อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์)ใบสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ โรงเรียนเทคนิค – วิชาชีพแบบผสม แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยา... >> อ่านต่อประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่่าน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยฯ เดินตามเส้นทาง ระยะทางร่วม 7 กิโลเมตร ไปสิ้นสุด ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1511 - 1520 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา