โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์”
เสาร์ 22 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์”จัดพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปแก่ มทร.ล้านนา เชียงราย        วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กล่าวรายงานผลการแข่งขัน แก่ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ณ อาคารกิ... >> อ่านต่อการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์
พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Mr. Noel Kristian  Mr. Ji Peng Xiang  Ms. Adeline Wong โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย รศ. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ผู้ดำเนินโครงการ Learninging Express 2019 และบุคลากรงานวิเทศสัมพ... >> อ่านต่อ


คณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พุธ 19 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา,ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคลากร นางบุษยมาศ แสงเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการด้านการบริหารงานบุคคลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆเพื่อนำไปพัฒ... >> อ่านต่อ


เปิดฉากอย่างประทับใจ มหกรรมกีฬาของชาวราชมงคลล้านนา “เวียงเจ็ดลินเกมส์”
พุธ 19 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35  “เวียงเจ็ดลินเกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  รัตนโกสินทร์เกมส์ โดยมีการชิงชัยใน 9 ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง ตะกร้อลอดห่วง ครอสเวิร์ด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิสและการประกวด MR&Miss 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ ... >> อ่านต่อ


ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019 สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และเหลือเวลาอย่างน้อย1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เอกสารที่ต้องเตรียมส่งทางออนไลน์ พร้อมใบสมัคร 1. เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อรับรองในหน้าสุดท้าย ร... >> อ่านต่อ


เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ล้่านนา น่าน นาย ปฎิพล สวนทา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นผู้มอบ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  >> อ่านต่อ


"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวาลา ๑๔.๐๐ น. ผุ้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มเข้าร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์อำนวยการประประสานงานของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ทั้งนี้บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานตามได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้ว >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ ธค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับชุมชนใกล้เคียง เช่นชุมชนบ้านเชียงแข็ง ,น้ำล้อม,หัวเวียงเหนือ,บ้านมหาโพธิ์,เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายกเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙  >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคนงานจ้างเหมารายเดือน แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคนงานจ้างเหมารายเดือน แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์ รายละเอียดคุณสมบัติคนงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง คนงานประจำแผนกพืชไร่-นา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน/เดือนละ 6,710 บาท ดูแลพื้นที่พร้อมทั้งควบคุมการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่โดยมีเครื่องทุ่นแรง (ปลูกข้าว,ใส่ปุ๋ย,ปลูกข้าวโพด และอื่นๆ) ทำงานทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1201 - 1210 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา