โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

ประกาศ ประกวดราคาจางขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ขนาดประมาณ ๒ ไร
อังคาร 6 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจางขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ขนาดประมาณ ๒ ไรเอกสารประกวดราคาจ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำราคากลางขุดลอกสระกักเก็บน้ำ >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาจางกอสรางบอหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารหยาบ
จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจางกอสรางบอหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารหยาบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารหยาบราคากลางกอสรางบอหมักและโรงเรือนเก็บสํารองพืชอาหารห... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ
จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือราคากลางปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จครั้งที่3
จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จครั้งที่3เอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จครั้งที่3แบบฟอร์ม-ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ >> อ่านต่อ
Smart Famer Gen Z
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Famer Gen Z)” ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ในวันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ต้นแบบแรงบันดาลใจ โดยคุณ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1531 - 1540 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา