โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ
อังคาร 18 เมษายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จเอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จแบบฟอร์ม-ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แม่พันธุ์โคเนื้อ
อังคาร 18 เมษายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แม่พันธุ์โคเนื้อเอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แม่พันธุ์โคเนื้อแบบฟอร์ม-ราคากลางครุภัณฑ์แม่พันธุ์โคเนื้อ >> อ่านต่อ


วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)
อาทิตย์ 2 เมษายน 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน   ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL :: kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=6 ookbee: >> อ่านต่อถวายราชสุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา-2558
เสาร์ 25 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม... >> อ่านต่อซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2560 ทั้งช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1551 - 1560 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา