โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่ามลาบรี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่า มลาบรี (ตองเหลือง) ชุมชนมลาบรีใหม่ บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว อีกทั้งยั... >> อ่านต่อ


โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่เป็นผู้อาวุโสเข้าร่วมให้ คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไป ส... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์”
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแล... >> อ่านต่อ


โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์และของรางวัลให้กับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบโล่ห์และของรางวัลเสร็จแล้ว ผู้... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้น โดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา ให้กับนักศึกษาของมหาลัยฯ ทุกเขตพื้นที่ พร้อมที่เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "รดน้ำดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และสืบทอดประเพณีของชาวล้านนา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว >> อ่านต่อ


พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวลาต่อมา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง อันดีงามสืบทอดต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1801 - 1810 ทั้งหมด 1875


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา