โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ รุ่นที่ 2
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรง... >> อ่านต่อ


สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ทุกคน ซึ่งหลังเสร็จพิธี คณาจารย์ ผูกข้อมือพร้อมกับให้พรนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน สำหรับนักศึกษาที่จะจบ ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ JICA
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Masaki Kinemuchi, Volunteer Coordinator, JICA Thailand Office และ Mr. Jaruek Yukuntorn, Volunteer Program Office, JICA Thailand Office ผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประจำประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้พูดคุยกันคือ งานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการเรียน การถ่ายทอดองค์ค... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นถูกต... >> อ่านต่อ


อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 /2559 ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่ามลาบรี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่า มลาบรี (ตองเหลือง) ชุมชนมลาบรีใหม่ บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว อีกทั้งยั... >> อ่านต่อ


โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่เป็นผู้อาวุโสเข้าร่วมให้ คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไป ส... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์”
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1751 - 1760 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา