โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 18 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรในมหาลัยฯ ร่วมกิจกรรมถวายพานกุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( 6 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ประมวล เติมสมบัติถาวร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาลัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดน่าน ปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๓๘ รูป และกิจกรรมถวายพานดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ณ หน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช บริเวณลานทางเข้าค่ายสุริยพงษ์  >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองน่าน ถนนสุมนเทวราช ผ่าน มทร.ล้านนา น่าน สี่แยกช้างเผือก ผ่านวันสวนตาล และสิ้นสุดเส้นทางที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน >> อ่านต่อ


เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ พิพิ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสู่การเป็นนักปฏิบัติ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และจำลองสถานการณ์ การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การทักทายกับชาวต่างชาติ การบอกเส้นทางในจังหวัดน่าน การแนะนำอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู... >> อ่านต่อ


วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / RMUTL วารสารออนไลน์

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน   ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL :: kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=4 ookbee: >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในมหาพระกรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงออกถึง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1811 - 1820 ทั้งหมด 1875


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา