โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา น่าน นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "การเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นเชิงพาณิชย์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน" ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน           ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่อง การจัดตั้งแ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าสู่รอบชนะเลิศการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง  หมวดวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เข้าสู่รอบชนะเลิศ ในการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23 ** ขอแสดงความยินดีกับนาย นพรุจ สุรี นายอำพัน อินยา และ นายนนธชัย จั่นเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกันตรวจสอบคอมพิวเตอร์และส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน โดยคอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยบริษัทดาต้าคิวบ์   ภาพข่าวจาก : หลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว และศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยพ่าน อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงชุมชน   ภาพข่าวจาก :  >> อ่านต่อขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์)
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์) 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 26 มีนาคม 2564 l  ลิงค์สำหรับลงทะเบียน : คลิกที่นี่ l ... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน ประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานครั้งต่อไป
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร   จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง ร่วมประชุมกับเครือข่ายวิสหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน ภาคีเครื่อข่าย และคณะกรรมการดำเนินงาน "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน" เวลา 13.30 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องชมพูภูคา 1 ตึกกองบริหารทรัพยากร น่าน  เพื่อสรุปการจัดงานและพ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนาในโอกาสเข้ารับรางวัล
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563 โดยเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี พ.ศ.2563 และ... >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (๒ ท่าน)
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ตามบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๔๐ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (คลิกประกาศ) >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1360-1  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 171 - 180 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา