โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


ความโปร่งใส
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ความโปร่งใส คลิ๊ก คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน >> อ่านต่อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ใบสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ... >> อ่านต่อ
ประกาศผลสอบข้อเขียน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)(อ.สัตวศาสตร์)3-2559
จันทร์ 23 มกราคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สอบผ่าน (ภาค ก) และ (ภาค ข) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง ครั้งที่ 3 / 2559 >> อ่านต่อ


วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี ในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาราชมงคล และอาคารอำนวยการ จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ร... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาสัตวศาสตร์และประมง
จันทร์ 16 มกราคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาสัตวศาสตร์และประมง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1561 - 1570 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา